top of page

I anledningen af Dalum Bådehavn's 75 års jubilærum..

Blandt de medlemmer der stiftede Dalum-Lystfiskerforening i 1937, var der flere der havde både, da fiskeriet dengang foregik fra båd. Bådene lå ved åbreden i nogle år fastlåst til pæle. For at forhindrer tyveri og hærværk på bådene, fik foreningen i 1942 lov til at anlægge en rigtig bådehavn ved  Nørregårds Eng, det er det sted hvor bådehavnen er i dag..

Udgifterne til anlægsarbejde dækkes af medlemmerne gennem egen arbejdskraft de første mange år var der ingen kontingent til bådehavnen, alle reparationer og vedligeholdelse betales af bådejerne, i 1950 blev det opsat højere pæle og der indhegnes med pigtråd, udgifterne foreslås fordelt med 5 kr. pr. bådejer, men det blev ikke gennemført.

På et bestyrelsesmøde i 1952 drøfter man køb af en barak der tilhøre Dalum papirfabrik på samme møde  drøftes også indhegning, og man enes om at hver bådejer skal betale 10 kr om året indtil udgifterne er dækket. Samme år opføres huset som  fik navnet Valhal og der opsættes Navneskilt i indgangsportalen, samt medlemmer kunne købe nøgle til huset.

I årene fremover var der en del indbrud og hærværk, og huset samt bådebro forfalder men det bliver der dog rettet op på i 1956, Chr. Thomsen bliver antaget til at holde styr på tingene. Han får til gengæld gratis fiskeret i åen. Der går flere år hvor der jævnligt sker hærværk på både og materiel indbrud høre til dagens orden, bådebro og hus forfalder, hele området er i flere år i miserabel forfatning.

Man skal frem til ca.1970 hvor der for første gang officielt udvælges en havnefoged. Det var også I 70'erne at det lille paradis var truet. Odense kommune som ejer grunden ville anlægge en cykel/vandresti langs åen. Skulle stien følge åen så kom havnen i vejen, men da byrådet inspicere terrænet fremstår havnen som et meget smukt område, og beslutter at slå et knæk uden om havnen, og sådan er stien i dag .

I 1978 foretages oprensning af havnen og samtidig gives der grønt lys for udvidelse af havneområdet, og i1980 bliver området  planeret og der bliver sået græs. Det er stort set som havnen fremstår i 2012.  Her 75 år senere  er det stadig samlings punkt for roture og fiskeri samt lystigt samvær og mobning som ikke kan undværes. 

Til slut en lille historie, flagstangen er også fra papirfabrikken, der var den førhen lygtepæl, flagknappen er en gammel hankeløs kobberpispotte, derpå vejer bådehavnens eget flag med en gedde på som logo til fiskekonkurrencer. Der har igennem næsten alle årene været holdt fiskekonkurrencer  som udgangspunkt fra havnen, hvor indvejningen fandt også sted.

jeg vil håbe at bådehavnen vil bestå 75 år endnu, og slutte med et

rim som en fra havnen har skrevet.

 Uffe Sørensen

 NB. Billederne er privatfotos taget af min far

 (Kristian Kjelstrup Sørensen) 

 

  © 2015.  Alle rettigheder forbeholdes.

bottom of page